parochetus communis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parochetus communis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parochetus communis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parochetus communis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parochetus communis

    Similar:

    shamrock pea: trailing trifoliate Asiatic and African herb having cobalt blue flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).