self-command nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-command nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-command giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-command.

Từ điển Anh Việt

  • self-command

    /'selfkə'mɑ:nd/

    * danh từ

    sự tự chủ, sự tự kiềm chế

Từ điển Anh Anh - Wordnet