seaming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seaming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seaming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seaming.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seaming

  * kinh tế

  sự bao gói

  sự cuộn

  sự tạo đường nối

  * kỹ thuật

  sự gấp mép

  sự gấp nếp

  sự khâu nối

  sự uốn

  sự uốn mép

  dệt may:

  sự may