seaming machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seaming machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seaming machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seaming machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seaming machine

  * kinh tế

  máy cán kẹo

  máy gài

  * kỹ thuật

  máy gấp mép

  máy gấp nếp

  máy uốn

  cơ khí & công trình:

  máu khâu nối

  máy uốn nếp