scuffle hoe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scuffle hoe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scuffle hoe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scuffle hoe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scuffle hoe

    Similar:

    scuffle: a hoe that is used by pushing rather than pulling

    Synonyms: Dutch hoe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).