scornful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scornful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scornful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scornful.

Từ điển Anh Việt

  • scornful

    /'skɔ:nful/

    * tính từ

    đầy khinh bỉ, đầy khinh miệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet