scaffolding pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scaffolding pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scaffolding pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scaffolding pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scaffolding pole

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột chống giàn giáo