salience nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salience nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salience giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salience.

Từ điển Anh Việt

 • salience

  /'seiljəns/ (saliency) /'seiljənsi/

  * danh từ

  chỗ nhô ra, chỗ lồi ra; nét nổi bật

  sự nổi bật, sự rõ ràng dễ thấy

 • salience

  sự nhô lên, sự lồi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salience

  * kỹ thuật

  chỗ lồi

  độ rõ nét

  sự lồi

  sự nhô lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet