salience triangle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salience triangle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salience triangle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salience triangle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salience triangle

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tam giác thường