strikingness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strikingness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strikingness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strikingness.

Từ điển Anh Việt

 • strikingness

  /'straikiɳnis/

  * danh từ

  tính chất nổi bật, khả năng gây ấn tượng sâu sắc, tính chất đập vào mắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strikingness

  Similar:

  salience: the state of being salient

  Synonyms: saliency

  boldness: the quality of standing out strongly and distinctly