saga novel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saga novel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saga novel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saga novel.

Từ điển Anh Việt

  • saga novel

    /'sɑ:gə'nɔvəl/

    * danh từ

    tiểu thuyết dài; tiểu thuyết Xaga (tiểu thuyết về một dòng họ)