remoteness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

remoteness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm remoteness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của remoteness.

Từ điển Anh Việt

 • remoteness

  /ri'moutnis/

  * danh từ

  sự xa xôi

  sự xa cách, sự cách biệt

  mức độ xa (quan hệ họ hàng)

  sự thoang thoáng, sự hơi (giống nhau...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet