raveling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raveling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raveling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raveling.

Từ điển Anh Việt

 • raveling

  /'rævliɳ/

  * danh từ

  sự làm rối (chỉ, sợi dây)

  sự làm rắc rối (vấn đề)

  (số nhiều) những sợi rút ra (ở một tấm vải)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • raveling

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  độ gồ ghề (mặt đường)

  độ lồi lõm

Từ điển Anh Anh - Wordnet