rase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rase.

Từ điển Anh Việt

 • rase

  /reiz/ (rase) /reiz/

  * ngoại động từ

  phá bằng, san bằng, phá trụi

  to raze a town to the ground: san bằng một thành phố

  (+ raze out) (từ hiếm,nghĩa hiếm) xoá bỏ, gạch đi ((thường), (nghĩa bóng))

  to raze someone's name from remembrance: xoá nhoà tên tuổi ai trong trí nhớ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm xước da

Từ điển Anh Anh - Wordnet