protester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protester.

Từ điển Anh Việt

 • protester

  /protester/

  * danh từ

  người phản đối, người phản kháng, người kháng nghị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • protester

  * kinh tế

  người cự tuyệt thanh toán (hối phiếu)

  người kháng nghị

  người phản đối

Từ điển Anh Anh - Wordnet