demonstrator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demonstrator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demonstrator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demonstrator.

Từ điển Anh Việt

 • demonstrator

  /'demənstreitə/

  * danh từ

  người chứng minh, người thuyết minh

  người trợ lý phòng thí nghiệm

  người đi biểu tình

  người thao diễn

 • demonstrator

  (Tech) người biểu diễn, người thuyết minh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • demonstrator

  a teacher or teacher's assistant who demonstrates the principles that are being taught

  someone who demonstrates an article to a prospective buyer

  Synonyms: sales demonstrator

  someone who participates in a public display of group feeling

  Synonyms: protester