proffer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proffer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proffer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proffer.

Từ điển Anh Việt

 • proffer

  /proffer/

  * danh từ

  sự dâng, sự hiến, sự biếu; sự mời

  * ngoại động từ

  dâng, hiến, biếu; mời

  to proffer one's hand: đưa tay (đỡ, dắt, nâng ai)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • proffer

  Similar:

  suggestion: a proposal offered for acceptance or rejection

  it was a suggestion we couldn't refuse

  Synonyms: proposition

  offer: present for acceptance or rejection

  She offered us all a cold drink