preterm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preterm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preterm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preterm.

Từ điển Anh Việt

  • preterm

    * tính từ

    trước kỳ hạn