preterminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preterminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preterminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preterminal.

Từ điển Anh Việt

  • preterminal

    * tính từ

    xuất hiện trước khi chết