prankster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prankster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prankster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prankster.

Từ điển Anh Việt

  • prankster

    * danh từ

    người hay tinh nghịch, người hay đùa cợt, người chơi khăm

Từ điển Anh Anh - Wordnet