pony axle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pony axle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pony axle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pony axle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pony axle

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục quay không