pons varolii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pons varolii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pons varolii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pons varolii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pons varolii

    Similar:

    pons: a band of nerve fibers linking the medulla oblongata and the cerebellum with the midbrain

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).