pons asinorum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pons asinorum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pons asinorum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pons asinorum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pons asinorum

    a problem that severely tests the ability of an inexperienced person

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).