poetise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poetise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poetise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poetise.

Từ điển Anh Việt

 • poetise

  /'pouitaiz/ (poetize) /'pouitaiz/

  * nội động từ

  làm thơ

  làm thi sĩ

  * ngoại động từ, (như) poeticize

  tán dương bằng thơ, tán tụng bằng thơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • poetise

  Similar:

  verse: compose verses or put into verse

  He versified the ancient saga

  Synonyms: versify, poetize