plier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plier.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • plier

    someone who plies a trade

    Synonyms: plyer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).