pityriasis alba nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pityriasis alba nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pityriasis alba giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pityriasis alba.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pityriasis alba

    common form of pityriasis (usually in children or young adults) characterized by round patches of depigmentation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).