ping river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ping river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ping river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ping river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ping river

    Similar:

    ping: a river in western Thailand; a major tributary of the Chao Phraya

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).