pettifogger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pettifogger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pettifogger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pettifogger.

Từ điển Anh Việt

 • pettifogger

  /'petifɔgə/

  * danh từ

  luật sư xoàng, thầy cò

  người vụn vặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pettifogger

  Similar:

  shyster: a person (especially a lawyer or politician) who uses unscrupulous or unethical methods

  quibbler: a disputant who quibbles; someone who raises annoying petty objections

  Synonyms: caviller, caviler