caviler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caviler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caviler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caviler.

Từ điển Anh Việt

  • caviler

    xem cavil

Từ điển Anh Anh - Wordnet