perturbation method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perturbation method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perturbation method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perturbation method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perturbation method

    * kỹ thuật

    phương pháp nhiễu loạn