perturbation equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perturbation equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perturbation equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perturbation equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perturbation equation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương trình nhiễu loạn