penicilli nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penicilli nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penicilli giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penicilli.

Từ điển Anh Việt

  • penicilli

    xem penicillium