pendant push-button station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendant push-button station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendant push-button station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendant push-button station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendant push-button station

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trạm điều khiển nút bấm treo