pendant luminaire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendant luminaire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendant luminaire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendant luminaire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendant luminaire

    * kỹ thuật

    đèn treo

    xây dựng:

    thiết bị đèn treo