pendant lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendant lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendant lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendant lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendant lamp

    * kỹ thuật

    đèn treo