penalty money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penalty money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penalty money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penalty money.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • penalty money

    * kinh tế

    tiền phạt