penalty kick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penalty kick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penalty kick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penalty kick.

Từ điển Anh Việt

  • penalty kick

    * danh từ

    cú đá phạt đền (trong bóng đá)