peddle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peddle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peddle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peddle.

Từ điển Anh Việt

 • peddle

  /'pedl/

  * động từ

  bán rong, báo rao

  bán lẻ nhỏ giọt

  lần mần, bận tâm về những cái lặt vặt

  (nghĩa bóng) kháo chuyện, ngồi lê đôi mách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • peddle

  * kỹ thuật

  bán rong

Từ điển Anh Anh - Wordnet