pawl coupling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pawl coupling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pawl coupling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pawl coupling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pawl coupling

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khớp bánh cóc