passiflora quadrangularis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passiflora quadrangularis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passiflora quadrangularis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passiflora quadrangularis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • passiflora quadrangularis

    Similar:

    granadilla: tropical American passionflower yielding the large granadilla fruit

    Synonyms: giant granadilla

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).