passiflora maliformis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passiflora maliformis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passiflora maliformis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passiflora maliformis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • passiflora maliformis

    Similar:

    sweet calabash: West Indian passionflower with edible apple-sized fruit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).