passiflora incarnata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passiflora incarnata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passiflora incarnata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passiflora incarnata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • passiflora incarnata

    Similar:

    maypop: of southern United States; having an insipid berry the size of a hen egg

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).