passed muster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passed muster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passed muster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passed muster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • passed muster

  * kinh tế

  cuộc họp đã qua kiểm tra

  đã qua kiểm tra

  hội họp hợp cách

  hợp cách