participating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

participating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm participating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của participating.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • participating

  Similar:

  participate: share in something

  Synonyms: take part

  enter: become a participant; be involved in

  enter a race

  enter an agreement

  enter a drug treatment program

  enter negotiations

  Synonyms: participate

  Antonyms: drop out

  active: taking part in an activity

  an active member of the club

  he was politically active

  the participating organizations

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).