observer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

observer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm observer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của observer.

Từ điển Anh Việt

 • observer

  /əb'zə:və/

  * danh từ

  người theo dõi, người quan sát

  người tuân theo, người tôn trọng

  an observer of the law: người dự thính, quan sát viên (hội nghị)

  (hàng không) người theo dõi phát hiện mục tiêu (trên máy bay ném bom)

  (quân sự) người theo dõi phát hiện máy bay địch (ở một đơn vị phòng không)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • observer

  * kỹ thuật

  người quan sát

  người quan trắc

  đo lường & điều khiển:

  người ngắm đo

  nhân viên trắc địa

  máy quan sát đánh giá tính trạng

  hóa học & vật liệu:

  quan trắc viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • observer

  an expert who observes and comments on something

  Synonyms: commentator

  Similar:

  perceiver: a person who becomes aware (of things or events) through the senses

  Synonyms: percipient, beholder