observed value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

observed value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm observed value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của observed value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • observed value

  * kỹ thuật

  đích đo

  đo hạng

  giá trị đo

  giá trị quan sát

  giá trị thử nghiệm

  toán & tin:

  giá trị được quan sát

  cơ khí & công trình:

  giá trị quan trắc