nights nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nights nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nights giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nights.

Từ điển Anh Việt

  • nights

    * danh từ

    đêm tối