morse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

morse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm morse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của morse.

Từ điển Anh Việt

 • morse

  /mɔ:s/

  * danh từ

  (động vật học) con moóc

  Morse moóc

  morse code: mã moóc

Từ điển Anh Anh - Wordnet