morbid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

morbid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm morbid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của morbid.

Từ điển Anh Việt

 • morbid

  /'mɔ:bid/

  * tính từ

  bệnh tật, ốm yếu; không lành mạnh (đầu óc, ý nghĩ...)

  morbid imagination: trí tưởng tượng không lành mạnh

  morbid anatomy: (y học) giải phẫu bệnh học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • morbid

  suggesting an unhealthy mental state

  morbid interest in death

  morbid curiosity

  Similar:

  ghoulish: suggesting the horror of death and decay

  morbid details

  diseased: caused by or altered by or manifesting disease or pathology

  diseased tonsils

  a morbid growth

  pathologic tissue

  pathological bodily processes

  Synonyms: pathologic, pathological