diseased nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diseased nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diseased giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diseased.

Từ điển Anh Việt

 • diseased

  /di'zi:zd/

  * tính từ

  mắc bệnh, đau ốm

  (nghĩa bóng) không khoẻ mạnh, bệnh hoạn, đồi bại, hư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • diseased

  caused by or altered by or manifesting disease or pathology

  diseased tonsils

  a morbid growth

  pathologic tissue

  pathological bodily processes

  Synonyms: morbid, pathologic, pathological